Het EMGO+ Instituut van VUmc
De Afdeling Sociale Geneeskunde verricht al haar onderzoek als onderdeel van het EMGO Institute for Health and Care Research (i.e. EMGO+). EMGO+ is een interfacultair onderzoeksinstituut van VU medisch centrum en de Vrije Universiteit Amsterdam. In EMGO+ zijn onderzoekers van 3 faculteiten actief: VUmcFPP en de Afdeling Gezondheidswetenschappen van FALW. Missie van EMGO+ is de verbetering van de openbare (algemene) gezondheidszorg, de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, de huisarts- en ouderengeneeskunde, de revalidatiegeneeskunde en de transmurale klinische zorg, door het uitvoeren van multi- en interdisciplinair onderzoek. Ongeveer 650 wetenschappers maken deel uit van EMGO+. Voor meer informatie ga naar www.emgo.nl.