De Afdeling Sociale Geneeskunde van VUmc

De Afdeling Sociale Geneeskunde van VUmc is de thuisbasis Evalua Nederland B.V. en haar oprichters, de hoogleraren Van Mechelen, Van der Beek en Anema. De afdeling heeft ca. 120 medewerkers, waarvan er 45 werkzaam zijn in de Lijn Arbeid en Gezondheid. Het onderzoek van deze lijn richt zich op: 1.  de bevordering van een gezonde leefstijl op het werk; 2. de preventie van werk-gerelateerde klachten; 3. arbeidsintegratieprogramma’s voor werknemers met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en; 4. de kosteneffectiviteit van Arbo-interventies. De lijn heeft een structurele samenwerking met meerdere Arbodiensten (KLM Health Services, Tata Steel, ArboNed, AMD VU/VUmc) en grote bedrijven, met het UWV en met TNO.  Voor meer informatie zie www.sgvumc.nl.