VUmc spin-off

De Vrije Universiteit (www.vu.nl) en VU medisch centrum (www.vumc.nl) zijn ondernemende kennisinstellingen. Om deze reden is de transfer van technologie en kennis onderdeel van haar activiteiten, naast onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Daroom hebben VU en VUmc een Technology Transfer Office TTO (www.tto.vu.nl/en).

TTO heeft tot doel de vertaling van wetenschappelijke en medische kennis van VU en VUmc in kansen en producten voor markt en maatschappij. 

Een van de vele mogelijkheden om universitaire kennis en innovatie naar markt en maatschappij te brengen is middels de oprichting van en participatie in universitaire spin-off bedrijven, zoals Evalua Nederland B.V.