De Sante Q

De EVALUA Sante® vragenlijst (de Sante Q vragenlijst) is een screener die informatie geeft over vitaliteit, gezondheid  en werkvermogen van werknemers in relatie tot toekomstig risico op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Arbodiensten en werkgevers kunnen de Sante Q gegevens gebruiken om hun Arbo-inspanningen te  prioriteren.

Persoonlijke terugkoppeling en advies

Respondenten ontvangen persoonlijke feedback, met aanbevelingen voor vervolgacties. De vervolgacties hebben betrekking op ongezonde leefstijl, gezondheidsrisico’s en welzijn op het werk, in relatie tot verhoogd risico op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De aanbevelingen variëren van ‘geen verdere actie nodig’, tot een verwijzing naar een leefstijlcoach of een bedrijfsarts of bedrijfsverpleegkundige.

Gevalideerde vragen

De Sante Q vragenlijst stelt bedrijven en arbodiensten in staat latente factoren op te sporen die de arbeidsproductiviteit beperken. De Sante Q omvat de volgende factoren: spier- en skeletklachten, pijn en fysiek ongemak, klachten van depressieve aard, stress en vermoeidheid, slaapklachten en problemen met alertheid, ongezonde leefstijl, diabetesrisico, langdurige ziekte en gezondheidsklachten, welzijn op het werk en een persoonlijke inschatting van het toekomstige arbeidsvermogen. De antwoorden worden geïnterpreteerd op basis van evidence-based criteria of aan de hand van bestaande algemeen aanvaarde richtlijnen.

Kosten-effectieve verbetering van de arbozorg

De Sante Q vragenlijst verbetert de samenwerking tussen de Arbodienst en het bedrijf op kosteneffectieve wize. Het bedrijfsmanagement en de HR-afdeling krijgen de beschikking over geaggregeerde, geanonimiseerde groepsgegevens. De identiteit en Sante Q gegevens van individuele deelnemers zal nooit ter beschikking worden gesteld aan het bedrijf of de verzekeraar. De resultaten en de trend daarin kunnen worden gevolgd vanuit een meerjarenperspectief. Toepassing van de Sante Q stelt bedrijven niet alleen in staat beter te zorgen voor de gezondheid en het welzijn van haar werknemers, maar leidt ook tot een aanmerkelijke kostenbesparing.
Wat is mijn persoonlijk voordeel?
Als deelnemer ontvangt u direct nadat u de vragenlijst heeft ingevuld uw persoonlijke feedback. De Sante Q feedback geeft u waardevolle informatie over factoren die uw gezondheid en welzijn kunnen beïnvloeden. Ook krijgt u advies over eventuele vervolgacties.
Wat is het voordeel voor werkgever?
Welzijn en gezondheid op het werk is goed voor de productiviteit. De Sante Q is een screener die vroeg factoren opspoort die samenhangen met een verhoogd ziekteverzuimrisico. Op deze wijze is verdere diagnostiek mogelijk, maar ook een gericht advies inzake ziektepreventie en leefstijl- en gezondheidsbevordering. Dit leidt tot een doelmatiger inzet van middelen en arbozorg.