Expertdiensten

Wij helpen bij de interpretatie van de geaggregeerde groepsgegevens en bij de keuze voor passende, evidence-based vervolgacties.

Wij leveren ook op maat gesneden onderzoek- en consultancydiensten gericht op het kosteneffectief bevorderen van gezondheid, leefstijl en arbeidsproductiviteit, alsmede op het toepassen van kosteneffectieve arbeidsreïntegratieprogramma’s.

Interpretatie van de resultaten
  • Hoogwaardige interpretatie van de resultaten, gebaseerd op benchmarkwaarden
  • Aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van arbodienstverlening
  • Presentatie van de resultaten aan het management
De ontwikkeling van interventies
  • Aanbevelingen voor toe te passen Arbo-instrumenten en -interventies
  • Advies bij de inrichting van Arbo-dienstverleningsprocessen
Op maat gesneden onderzoek
  • Ad hoc onderzoek geheel gericht op de wensen van de klant